Právne formy

KódPrávna formaPočet subjektov
101Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri758212
112Spoločnosť s ručením obmedzeným178263
701Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)29521
105Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona27769
103Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri26205
271Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.12393
121Akciová spoločnosť9451
109Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním7295
731Organizačná jednotka združenia6088
107Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník5674
321Rozpočtová organizácia4741
721Cirkevná organizácia3772
102Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri3703
119Nezisková organizácia3090
205Družstvo2964
801Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)2927
421Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR2696
422Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR2198
331Príspevková organizácia2150
117Nadácia1651
111Verejná obchodná spoločnosť1512
751Záujmové združenie právnických osôb1257
118Neinvestičný fond648
113Komanditná spoločnosť593
301Štátny podnik581
741Stavovská organizácia - profesná komora262
501Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra191
732Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia183
921Medzinárodné organizácie a združenia127
711Politická strana, politické hnutie119
234Iné družstvo96
802Krajský úrad79
108Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník69
901Zastupiteľské orgány iných štátov63
745Komora (s výnimkou profesných komôr)48
343Obecný podnik41
705Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia41
231Výrobné družstvo41
382Verejnoprávna inštitúcia34
110Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním23
123Európska spoločnosť22
106Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri14
104Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri14
381Fondy14
115Spoločný podnik13
233Bytové družstvo13
116Záujmové združenie13
931Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby10
433Sociálna a zdravotné poisťovne10
911Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra10
803Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)8
122Európske zoskupenie hospodárskych záujmov6
434Doplnková dôchodková poisťovňa6
232Spotrebné družstvo6
715Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany4
124Európske družstvo3
521Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu3
312Banka-štátny peňažný ústav2
251Záujmová organizácia družstiev2
445Komoditná burza2
201Poľnohospodárske družstvo1
131Svojpomocné poľnohospodárske družstvo1
311Národná banka Slovenska1
804Európske zoskupenie územnej spolupráce1